Bwnz Sw Kauq Noangz

  • Le bwnz sw naeh aeu kauq Noangz (Nuangz / Noengz) laiz.
  • Jixzawh zawh miz bwnz sw kauq ndai yinxnaeh rux aeu Bloom ruanzjenz haeggaj laiz: https://bloomlibrary.org
Kaeuj Nded.jpg
Share